Welkom bij GemeenteBelangen Hellendoorn

GemeenteBelangen Hellendoorn
is al ruim 85 jaar een vaste waarde binnen onze Gemeente.
GemeenteBelangen is een onafhankelijke en echte lokale partij. Daardoor kunnen wij voor de volle 100% onze aandacht richten op de plaatselijke politiek.
Plaatselijke politiek is vooral praktische politiek met heldere standpunten en een hechte basis in de plaatselijke bevolking.
______________________________

 

         

 

______________________________

Samen verder als LOKAAL HELLENDOORN <lees verder>

______________________________                                                                                                        

Meedenkers gevraagd!

Na de verkiezingen worden de 3 Hellendoornse lokale partijen GB, BB en HOP samengevoegd tot één grote lokale partij, om de belangen van de inwoners uit de vele kernen binnen de gemeentegrenzen te behartigen.

Helpt u mee om voor deze partij een nieuwe naam te zoeken? <lees verder>

______________________________

                    

De besturen van de drie lokale partijen in de Gemeente Hellendoorn
GemeenteBelangen, BurgerBelang en HOP

stellen met vreugde vast dat hun leden, in afzonderlijke ledenvergadering bijeen, hun unaniem hebben opgedragen te streven naar goede onderlinge samenwerking en in grote meerderheid  de wens hebben uitgesproken te zijner tijd weer samen te gaan in een partij.

De drie partijen stellen vast dat ze in wezen dezelfde doelstellingen nastreven, en willen daarover duidelijk zijn naar de kiezers.

Daarom hebben partijen besloten, nu met elkaar, op basis van gelijkheid, een proces aan te gaan van naar elkaar toegroeien.
_________________________


Motie over financien NZ-verbinding raadsbreed aangenomen
Waar sommige andere partijen van mening waren dat het aanbestedingsvoordeel van de NV-verbinding gereserveerd moeten worden voor veiligheidsmaatregelen, heeft GemeenteBelangen een motie ingediend om gelden te reserveren uit de septembercirculaire, zodat de exploitatiekosten hierdoor zijn gedekt. Deze motie is raadsbreed ondersteund. (zie HIER de motie). Het aanbestedingsvoordeel kan nu besteed worden voor (achterstallig) wegonderhoud.
______________________________

8 november 2016:
Algemene Beschouwingen op begroting 2017
Mondelinge uitgesproken Alg. Beschouwingen door fractievoorzitter Jan Veneman
Beantwoording vragen uit Algemene Beschouwingen

__________________________

Geen BIZ in centrum Nijverdal
Met het verwerpen van de BIZ staat het masterplan voor het centrum op losse schroeven. Onderdeel van het masterplan is onder andere het afschaffen van betaald parkeren.
<...lees verder...>

______________________________

Hellendoorn Duurzaam.
De 3 lokale partijen, GB, BB en HOP , hebben woensdag 18 mei een belangwekkende avond georganiseerd over duurzame energie. Wat is duurzame energie? Energie die geen grondstof kost, en geen afval achterlaat.  Voor een goed gevulde zaal in “het Centrum” legde professor Guido Mul (T.U.Twente) eerst duidelijk uit hoe het opvangen en opslaan van zonne-energie veruit de belangrijkste bron van duurzame energie is voor onze wereld.<...lees verder...>

______________________________

Samenwerking Lokale Partijen

 (Persbericht:)
Op donderdag 12 mei 2016 hebben de lokale partijen BB, GB, en HOP onafhankelijk van elkaar, tegelijk een ledenvergadering gehouden.

Zij hebben daarin gediscussieerd over de samenwerking, en ieder unaniem het mandaat voor hun bestuur aangescherpt door te bepalen dat voor 1 januari 2017 de voorbereidingen om te kunnen besluiten over een samengaan moeten zijn afgerond, zodat uiterlijk per 1 januari daarover kan worden beslist.

De besturen van de drie lokale partijen hebben  er alle vertrouwen in dat de door de leden gegeven opdracht zal leiden tot de vorming van een nieuwe lokale partij. Deze partij zal voor de inwoners van Hellendoorn meer kunnen betekenen, dan nu , met drie afzonderlijke lokale partijen 

______________________________

Voorlopig collegebesluit: geen windmolens op 't Lochter III

Op 17 mei heeft het college van B&W van de gemeente Hellendoorn het voorlopig besluit genomen om niet in te stemmen met het verzoek om drie windmolens te mogen plaatsen op bedrijventerrein 't Lochter III. Dat betekent dat voorlopig ook niet wordt overgegaan tot de verkoop van gronden op 't Lochter III aan ReggeWind b.v., de partij die er windmolens wil bouwen en exploiteren.
Een definitief besluit volgt in juni 2016, nadat ook de commissie Grondgebied en de gementeraad zich erover hebben uitgesproken. <lees verder>
_____________________________

Herstellen fietsstroken Hellendoorn en Haarle

april 2016:
In de zomer van 2015 zijn de fietsstroken "afgeschraapt" omdat deze door de warmte gingen smelten. Ruwe fietsstroken zijn hiervan het gevolg en dit levert gevaar op voor de fietsers, omdat het water in deze stroken 's-winters gaat bevriezen en daardoor spekglad worden. Reden voor GermeenteBelangen om hierover in de raadsvergadering van
3 november 2015 vragen te stellen aan de wethouder.  Antwoord van de wethouder was dat de stroken onmiddellijk zouden worden hersteld, zodra de weersomstandigheden dit zouden toelaten.  Omdat er nog steeds geen actie vanuit de gemeente komt, zal onze fractie hier nogmaals naar vragen

___________________________

Waarschuwingen max. snelheid 50 km. op Joncheerelaan/Ninaberlaan

april 2016:
Telkens weer kunnen wij horen en lezen dat er vele tientallen (honderden) overtredingen van de snelheid zijn geconstateerd op de Joncheerlaan en Ninaberlaan. Deze weg nodigt nu eenmaal uit om sneller te rijden dan de maximaal toegestane snelheid van 50 km per uur. Hoewel de gemeente het niet verplicht is, heeft GemeenteBelangen de wethouder gevraagd om hier aandacht aan te schenken en automobilisten te waarschuwen door middel van of verkeersborden of snelheidsaanduiding op het wegdek. Wij willen immers een gastvrije gemeente zijn en ook onze eigen inwoners zullen dit kunnen waarderen. Zoveel mogelijk bekeuringen schrijven en zo hiermee de staatskas spekken mag niet de doelstelling zijn.

_______________________________

Algemene beschouwing GB op de begroting voor 2016

DE WEEGSCHAAL:

______________________________

Jan Veneman overhandigt stukje spoorlijn (Bello) aan wethouder Thomas Walder

Overhandiging stukje spoorlijn

Hij had zijn overall al demonstratief over de vergadertafel gehangen en maakte nog voor de officiële behandeling van het groenbeleidsplan duidelijk dat hij een cadeautje had voor wethouder Thomas Walder. <lees verder>

 

 

______________________________

GemeenteBelangen stelt vragen over fietssnelweg F35
Voor meer informatie: Fietssnelweg F35
Afbeeldingsresultaat voor fietssnelweg f35
______________________________

Vragen over vuurwerkschade
Is Gemeente niet te snel en te voorbarig met het persbericht?

Zie onze vragen.
_______________________________

Rotonde Helmkruidlaan
GemeenteBelangen wil zo spoedig mogelijk veiliger situatie voor fietsers op deze rotonde.
Dit heeft fractievoorzitter Jan Veneman gisteravond duidelijk gemaakt in de vergadering van de commissie Grondgebied <lees verder>
_______________________________

Algemene beschouwingen GemeenteBelangen  op de begroting voor2015.
Aangenomen Motie noord-zuid verbinding 
(betreffende niet afsluiten Schuilenburgerweg.)
_______________________________
Magda
Knobben-Tijhaar 12,5 jaar raadslid.
Dinsd
agavond 28 oktober werd Magda Knobben-Tijhaar  tijdens de raadsvergadering totaal verrast.  Rond half 8 kwam ineens haar man en de kinderen en kleinkinderen de raadszaal ingewandeld. Toen wist ze natuurlijk wel dat er iets ging gebeuren!
(Lees hier verder)
_________________________________

Raad- en Commissievergaderingen vergaderingen zijn (hier) live te volgen op uw pc, tablet of smart Phone. Ook de agenda voor komende Raad- en Commissie-vergaderingen worden hier geplaatst.

Eerdere vergaderingen terug te zien in het archief. Volg hiervoor de onderstaande links.

  • Klik hier voor archief Raadsvergaderingen.
  • Klik hier voor archief vergaderingen van de commissie ABZM.
  • Klik hier voor archief vergaderingen van de commissie Grondgebied.
  • Klik hier voor archief vergaderingen van de commissie Samenlevingszaken.

______________________________________________________________________________________